Вниманию читателей предлагается сказка Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля». Каждый абзац текста, на эстонском языке, снабжен ссылкой на литературный перевод.

Ганс Христиан Андерсен.

Новое платье короля

Предуведомление.

Каждый абзац текста, на эстонском языке, снабжен ссылкой на литературный перевод.

Параллельный текст подготовил Леонид Бродский (www.hot.ee/bclogic).

Текст взят с сайта www.booksbooksbooks.ru

Полноценно работать с данным пособием можно на устройстве, поддерживающем гиперссылки: компьютер или различные «читалки» с сенсорным экраном, желательно со словарем.

Успехов!

W_cat

[a] Hans Christian Andersen

[b] Keisri uued rõivad

[1] Palju aastaid tagasi elas üks keiser, kes nii kangesti armastas uusi rõivaid, et kulutas kogu oma raha nende peale. Oma sõduritest ta aga ei hoolinud üldse; ei hoolinud ta ka teatrist. Tõllaga sõitis ta ringi ka üksnes selleks, et oma uusi riideid näidata.

[2] Iga tunni tagant riietus keiser ümber. Kui kuninga või keisri kohta tavaliselt öeldakse, et ta on koos oma nõuandjatega troonisaalis, siis meie keisri puhul tähendati: “Tema kõrgeausus viibib oma riietusruumis!”

[3] Keisri pealinn oli väga lustakas paik; päevast päeva käis seal palju külalisi. Kord tulid sinna kaks kelmi.

[4] Nad ütlesid, et on kangrud, kes oskavad kududa kõige kaunimat kangast, mida võib üldse ette kujutada. Selle kanga värvid ja muster olevat sõnulseletamatult ilusad, ja sellest õmmeldud rõivastel olevat ka veel niisugune imelik omadus, et nad jäävad nähtamatuks kõigile neile, kes oma ametisse ei kõlba, või kes on hirmus rumalad.

[5] “Vaat need oleksid alles paslikud riided!” arvas keiser. “Panen need selga ja saan jalamaid teada, kes minu riigis oma ametisse ei sobi! Saan kohe teada, kes on rumalad ja kes targad! Silmapilk annan käsu, et mulle seda riiet kootaks!”

[6] Ta maksis kahele petisele suure hulga raha ette ära, et need aga kähku tööle hakkaksid.

[7] Kelmid panidki kangasteljed üles ja tegid nagu töötaksid nad mis hirmus. Tegelikult polnud neil lõngagi lõimeks seatud.

[8] Nad nõudsid muudkui kuld- ja hõbelõnga juurde, pistsid selle kotti ja kõlistasid tühje telgi hilise öötunnini.

[9] “Ei tea, kui kaugele kangrud oma tööga on ka jõudnud?” mõtles keiser. Aga teadmine, et kangast ei näe see, kes on rumal või oma ametisse kõlbmatu, ajas talle väheke hirmu peale. Ta uskus muidugi, et ega iseenda pärast ei ole tal midagi karta. Aga ikkagi pidas ta paremaks saata kedagi teist asja uurima. Linnas oli lugu imelisest kangast kõigile teada, ja igaüht huvitas, kui rumal on tema naaber.

[10] “Saadan oma truu vana ministri kangrute juurde,” arvas keiser. “Tema näeb kindlasti, missugune see riie on, sest ta on tark mees ja keegi ei täida oma kohust temast paremini.”

[11] Ja vana minister läkski töötuppa, kus tühjad kangaspuud kõlksusid.

[12] “Tule, taevas, appi!” pomises minister ja ajas silmad pärani. “Mina ei näe küll mingit riiet!” Aga ta ei öelnud midagi.

[13] Sulid palusid ministrit lahkesti lähemale astuda ja tundsid suurt huvi selle vastu, kuidas muster ja värvid isandale meeldivad. Telgedel aga ei olnud ju kangast; vaene minister teritas pilku nii kuidas sai - aga ei midagi!

[14] “Armuline taevas! Kas mina olen siis rumal?” oli ministri ainuke mõte. “Ma ei oleks osanud seda küll iialgi arvata! Ükski inimene ei tohi sellest teada saada! Kas mina siis ei sobi oma ametisse? Ei, ma ei või kellelgi rääkida, et ma seda riiet ei näe!”

[15] “Aulik isand, te ei lausu riide kohta ühtki sõna!” pani üks kudujatest imeks.

[16] “Oo, riie on imeline! Võrratu!” kostis minister vastuseks. “Milline muster, millised värvid! Annan tema kõrgeaususele teada, et riie mulle väga meeldis!”

[17] “Seda on meil rõõm kuulda,” sõnasid sulid ja lugesid üles kõik kanga hunnitud värvid ja kirjeldasid imelisi mustreid. Minister jättis kõik kuuldu hoolega meelde, et seda kuningale edasi rääkida.

[18] “See riie on enam kui kaunis,” teatas ta keisrile.

[19] Petised nõudsid raha, siidi ja kulda veel juurde - ikka kudumistöö tarvis. Kõik see läks endistviisi nende enda tasku ja nad lõgistasid tühjadel telgedel edasi.

[20] Varsti saatis keiser ühe truu teenri vaatama, kuidas kudumine edeneb. Ja jälle kordus sama lugu: teener vaatas ja vaatas, aga peale tühjade kangaspuude ei olnud näha midagi.

[21] “Eks ole kaunis kangas?” küsisid petised, näitasid olematut riiet ja kiitsid selle ilu.

[22] “No mina küll rumal ei ole!” mõtles mees. “Kas ma ei sobi siis oma ametisse? Aga see on enam kui imelik! Kuid ma ei tohi välja näidata, mida ma mõtlen”. Ta kiitis kangast ja tegi, nagu tunneks rõõmu kaunitest värvidest ja kenadest mustritest.

[23] “See riie on enam kui kaunis,” teatas ta keisrile.

[24] Linnas ei räägitudki muust kui imeilusast riidest.

[25] Nüüd tuli ka keisrile tahtmine kangast näha. Ta võttis endaga kaasa suure hulga valitud aukandjaid ja ka need kaks truud ametnikku, kes olid nähtamatut kangast juba näinud. Sulid töötasid täie hooga ikka veel tühjadel kangaspuudel.

[26] “Eks ole imeline!” ütlesid mõlemad ametimehed. “Teie Kõrgeausus, vaadake, millised mustrid! Missugused värvid!” Ja nad osutasid tühjadele telgedele, sest nad uskusid, et teised kindlasti näevad kõike. “Tohoh!” mõtles keiser. “Ma ei näe mitte kui midagi! Kui hirmus! Kas ma olen siis rumal? Või ei kõlba ma keisriks? Midagi koledamat oleks raske välja mõelda!”

[27] “Oo jaa! Kangas on taevalik! Hindan teie tööd väga kõrgelt! “ Ja tühje kangaspuid silmitsedes noogutas ta heakskiitvalt. Mitte mingi hinna eest ei olnud ta nõus tunnistama, et ta kangast ei näe. Kogu saatjaskond vaatas ja vaatas, aga keegi ei näinud enamat kui teised. Aga ikkagi hüüdsid kõik koos: “Erakordne!”. Ja aukandjad andsid Tema Kõrgusele nõu lasta sellest imelisest riidest endale ülikond õmmelda ja suure rongkäigu puhuks selga panna!

[28] “Enneolematu! Ennenägematu!” kostsid hüüded. Kõik olid vaimustuses.

[29] Mõlemale petisest kangrule andis keiser ordeni, mida rüütliseisuse tõendamiseks nööpaugus kantakse.

[30] Enne rongkäiku tegid kavalpead öö otsa tööd. Põles kuusteist küünalt, ja igaüks nägi, et neil on keisri riietega tuline kiire. Nad tegid, nagu võtaksid kanga telgedelt maha... Nad lõikasid kääridega paljast õhku, nad õmblesid nõelaga, millel niiti taga ei olnud, ning viimaks nad ütlesid: “Tema Kõrguse riided on valmis!”

[31] Keiser läks uusi rõivaid vastu võtma koos oma kõige valitumate ülikutega. Mõlemad petised tõstsid ühe käe üles, justkui hoiaksid nad midagi, ja ütlesid:

[32] “Siin on püksid! Ning kuub! Kerged nagu ämblikuvõrk! Neid kandes tundub, nagu ei olekski midagi seljas! Aga selles ongi nende riiete omapära!”

[33] “Just nimelt!” kinnitasid kõik õukondlased, aga näha ei võinud nad midagi, sest midagi ei olnudki näha!

[34] “Kas teie keiserlik kõrgus võiks lahkesti riided seljast võtta, et me saaksime teile siin suure peegli ees uued rõivad selga panna?” küsisid petised.

[35] Keiser võttis kõik riided seljast ära, ja petturid tegid nii, nagu annaksid talle üksteise järel riideesemeid, mis olid justkui päriselt olemas. Relvameistrid tegid, nagu sätiksid nad midagi vöökohta ja seoksid kinni. See oli slepp; keiser pööras end peegli ees sinna ja tänna.

[36] “Kui hästi need riided teie kõrgusele sobivad! Kui suurepärane teie majesteet nendega välja näeb!” hüüdis rahvahulk. “Milline muster! Millised värvid! Ei ole kaunimat ülikonda ilmapeal!”

[37] “Õues ootab baldahhiin, mida rongkäigus kõrgeaususe pea kohal kantakse!” teatas tseremooniameister.

[38] “Ma olengi valmis,” vastas keiser. “Eks ole mu uued rõivad toredad?” ja ta keerutas end muudkui peegli ees, nii et kõik pidid märkama, kui väga ta oma riietest lugu peab.

[39] Kammerteenrid, kes pidid sleppi kandma, tegid, nagu tõstaksid midagi kahe käega ja liikusid edasi, käed õhus. Nad ei tahtnud, et keegi saaks aru, et nad tegelikult sleppi ei näe.

[40] Keiser kõndis rongkäigus baldahhiini all, ja kõik inimesed ütlesid: “Küll on keisril ilusad riided! Ja mis ilus slepp! Kõik sobib nii hästi!”

[41] Keegi ei võinud lasta teistel aimata, et ta ei näe midagi, sest siis oleks mõeldud, et ta on rumal või ei sobi oma ametisse. Keisri riietel oli enneolematu menu.

[42] “Aga tal ei ole ju midagi seljas!” hüüdis üks laps.

[43] “Kuulake, mis laps räägib!” ütles ta isa. Ja sosinal räägiti üksteisele, mida laps oli öelnud.

[44] “Laps ütleb, et tal ei ole midagi seljas!” “Aga tal ei olegi midagi seljas!” hüüdis viimaks kogu rahvas.

[45] Keiser võpatas, sest ta teadis, et see on õige. Ent ta mõtles: “Rongkäik peab edasi minema!” ja ta astus veelgi uhkemalt ning kammerhärrad kandsid tema olematut sleppi.

title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title