new york.jpg

Paul Auster

De New York-trilogie

Broze stad • Schimmen • De gesloten kamer

Vertaald door Bartho Kriek

Uitgeverij De Arbeiderspers

Amsterdam 2010

Copyright City of glass © 1985 Paul Auster

Copyright Ghosts © 1986 Paul Auster

Copyright The locked room © 1986 Paul Auster

Copyright Nederlandse vertalingen © 1988, 1988 en 1989

Bartho Kriek /bv Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam

Oorspronkelijke uitgave: Sun & Moon Press, Los Angeles

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bv Uitgeverij De Arbeiderspers, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from bv Uitgeverij De Arbeiderspers, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.

 

Omslagontwerp: Studio Ron van Roon

Omslagillustratie: Oote Boe/Hollandse Hoogte

 

ISBN 978 90 295 6788 6 / nur 302

www.arbeiderspers.nl

 

Deze digitale editie is gemaakt naar de zesde druk, 2008