Dankwoord

 

 

 

Stacey Lannert

 

Ik wil mijn advocaten Ellen Flottman en Mike Anderson bedanken omdat ze achter me stonden en in me geloofden in een periode waarin ik niet eens in mezelf kon geloven. Zonder hun niet-aflatende steun en toewijding zou ik nu niet vrij zijn.

Ik sta ook voor eeuwig in het krijt bij rechercheur Schulte, die zo tegendraads was om het voor me op te nemen.

C.H.A.M.P. Inc. (‘Canine Helpers Allow More Possibilities’) heeft mijn leven veranderd en daar ben ik dankbaar voor. Bedankt, Janet Cole, Mary Ruth, Nola Ewers en Dianne Peters. Jullie waren eerst rolmodellen en nu ook vriendinnen voor me.

Ik zou deze weg niet hebben kunnen afleggen zonder mijn coauteur Kristen Kemp. Dank je wel voor het verwoorden van mijn overwinningen en mijn nachtmerries. Mijn ziel is bevrijd doordat jij mijn stem hebt gevonden. Dank je wel dat je me zachtjes richtingen in hebt geduwd waar ik niet naartoe wilde en bedankt voor je vriendschap, die me door de duisternis heeft gesleept.

Verder wil ik graag de familieleden bedanken die de geteisterde oceaan van mijn leven hebben bevaren en al die tijd aan boord zijn gebleven: mijn moeder, John, Christy, mijn zwager Brian en mijn nichtjes Beka en Nicollette. Bedankt dat jullie hebben laten zien wat familie betekent en dat jullie er waren, wat er ook gebeurde. Christy en Brian, bedankt dat jullie mijn prachtige nichtje op de wereld hebben gezet en dat jullie haar met ons willen delen.

Elliot Freeman is de man met wie ik mijn leven wil delen en ik kan hem niet genoeg bedanken voor zijn zachtaardigheid, zijn geduld en zijn kracht. Elliot, je bent geweldig en ik hou oprecht van je.

Je familie heb je niet voor het uitkiezen, maar je vrienden wel. De volgende personen zijn in elk geval in mijn hart familie van me geworden.

Robyn en Ed Merschen: dank je wel, Robyn, voor je vriendschap. Mede dankzij die honderden telefoontjes van jou heb ik mijn verstand niet verloren en bleef ik sterk. Dank je wel, Ed, voor al het eten dat je meebracht tijdens bezoekuren en voor de potjes Scrabble. Jullie zijn allebei geweldig.

Tom Wilson en familie: bedankt dat jullie achter me zijn blijven staan. Je zult altijd een speciaal plekje in mijn hart en mijn leven hebben. Ik weet niet wie ik zou zijn zonder jou.

Jim en Janine Gelker: bedankt dat jullie je harten en je gezin open hebben gesteld en dat jullie de beste honden ter wereld, Fozzie en Maddie, met me gedeeld hebben.

De familie Swerdeska: bedankt dat jullie plaats hebben gemaakt voor nog eentje erbij.

Chris Peanick: dank je wel dat je er altijd voor me was met je stille kracht en je totale liefde.

Toni Sullivan: je hebt me geholpen de betekenis van mijn leven te herzien en daar ben ik je nog elke dag dankbaar voor.

Bino en Rick: dank je wel dat jullie er zijn en dat jullie alles met me gedeeld hebben. Ik hou meer van jullie dan jullie ooit zullen weten.

Sabrina Kinsey: dank je wel! Je bent de zus die God vergeten was me te geven.

Tanya Goings: je zult altijd in mijn gedachten blijven, en in mijn hart. Je ster brandde fel, zij het niet lang. Ik ben zo dankbaar dat je mijn leven hebt verlicht.

Shelley Fossel: jij bent de enige die achterbleef, maar je zult nooit vergeten worden. Ik verheug me erop dat je je binnenkort bij ons voegt om je nieuwe leven te beginnen. Hou je taai en ik zal er voor je zijn als je thuiskomt.

En niet te vergeten vijf bijzondere mensen die begonnen als medestanders en uiteindelijk vrienden zijn geworden. Ik was nooit vrijgekomen zonder Chris Sitka, Graham McAllister, Jean Hensley Besner, Robert Hegadorn en Kristi Knotts. Ik zal altijd met veel waardering terugdenken aan de tijd en de toewijding die jullie in mijn zaak hebben gestopt. En jullie vriendschap zal ik altijd koesteren.

Verder wil ik Rachel Cohn bedanken, die ons mede wegwijs maakte in medialand en die stug volhield en bij me bleef tijdens mijn eerste glas champagne. Oef, wat werkten die bubbels snel.

Dank jullie wel, Gina Kirkland en Carrie Campbell van Kirkland Productions, het bedrijf dat mijn lezingen regelt. Jullie geven mij de kans om studenten in te lichten over de verwoestingen die seksueel misbruik teweegbrengt en over manieren om het aan het licht te brengen. Bedankt dat jullie zo veel vertrouwen in me hebben.

Onze redactrice Julia Pastore was aardig, begripvol en geweldig om mee te werken. Bedankt voor je geduld en bedankt voor de kans om mijn verhaal te delen met anderen, iets wat naar ik hoop troostend en inspirerend zal werken.

Dorian Karchmar: dank je wel voor je geloof in mij en voor je hulp bij het zoeken van de perfecte uitgever voor Levenslang.

Alle mensen die me begrip en steun hebben gegeven, ik dank jullie vanuit de grond van mijn hart. Jullie hebben me kracht gegeven toen ik zelf niet genoeg kracht had.

Dit boek is voor iedereen die iets ellendigs heeft doorgemaakt of nog steeds doormaakt. Het is mijn liefste wens dat je je vrijheid bereikt door middel van vergiffenis, geloof en vooral geluk. Mijn transformatie trad niet op toen ik alleen was. Ik moest me eerst openstellen en hulp accepteren voordat ik weer kon leven. We kunnen allemaal vrij zijn als we naast elkaar gaan staan en samen onze stem verheffen.

Mijn leven is zwaar geweest, maar ook gezegend. Het grootste geschenk dat ik heb ontvangen is mijn geloof en daarvoor dank ik God nog elke dag.

 

Kristen Kemp

 

Het schrijven van dit boek was net een reis waarop ik allerlei mensen meenam. Mijn grote dank gaat uit naar Dorian Karchmar van het literaire agentschap William Morris, die meteen al in ons geloofde. Tevens ben ik Julia Pastore van uitgeverij Random House dankbaar voor haar tactvolle, briljante werk als redactrice. Ik dank mijn vriendin en collega-auteur Rachel Cohn, die zo veel tijd uittrok om te luisteren en iets geweldigs tot stand te laten komen. Ik ben ook dankbaar voor de constante steun van mijn mentoren Naomi Wolf en Wende Jager-Hyman van het Woodhull Institute for Ethical Leadership. Verder dank ik Angel Williams en al mijn vriendinnen op de New York Sports Club in Montclair. Ik heb jullie dagelijkse bemoedigingen erg op prijs gesteld. Tijdens de zwaarste momenten in het schrijfproces straalde mijn man Johan Svenson niets dan liefde en geduld uit. Ik hou van je, ik ben je dankbaar en ik sta bij je in het krijt. En Stacey, ik begrijp eindelijk dat het echt waar is dat alles mogelijk is, dankzij mijn ontmoeting met jou. Ik ben diepgaand veranderd door mijn bestendige, waardevolle, emotionele samenwerking met jou. Mijn liefde en steun heb je, nu je verdergaat met je leven en nieuwe avonturen tegemoet gaat.