Deze digitale uitgave is gebaseerd op de 1ste druk.

 

ISBN 978 94 609 2880 2

NUR 402

 

Oorspronkelijke titel: Redemption

Oorspronkelijke uitgever: Crown Publishers, New York

Vertaling: Inge Pieters

Omslagontwerp: DPS, Amsterdam

Foto voorzijde omslag: © Deborah Feingold

e-book: Mat-Zet bv, Soest

 

© Oorspronkelijke uitgave: Libre Diem, LLC, 2011

© Voor de Nederlandse taal: De Boekerij bv, Amsterdam, 2011

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.